หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.เพชรบูรณ์
วันที่ประกาศ :  05 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ : ประกาศ 
 เรื่อง : ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก วัดสนธิกรประชาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดการประกาศ
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก วัดสนธิกรประชาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ย. 2561
08 พ.ย. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 234 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  โทรศัพท์ : 056721121  e-mail :

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th