หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.แพร่
วันที่ประกาศ :  04 ธ.ค. 2561   ปีงบประมาณ : 2562 
สถานะ : ประกวดราคา/สอบราคา 
 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดการประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561

 ติดต่อสอบถาม :: เลขที่ 177 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000  โทรศัพท์ : 0 5464 9327 ต่อ 11 และ 12  e-mail : phare@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th