คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
31 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวสายน้ำสะแกกรัง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยรัง หมู่ที่ 15 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหนองสนม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาซื้อเรือดันผักตบชวาและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาซื้อรถโป๊ะเหล็กบรรทุกรถขุดไฮดรอลิค จำนวน ๒ โป๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ขนาด ๖๐ ตัน/ชั่วโมง พร้อมเครื่องช่วยย่อยสับเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาจ้างบูรณะวิหารพระองค์แสน วัดพระธาตุเชิงชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 มี.ค 2560 / 2559
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเส้นทางสี่แยกประจวบ - แยกบ้านหนองเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ตราด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณสะพานเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเส้นทางบ้านหาดเสด็จ - บ้านทุ่งมะเม่า ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สงขลา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (เขาน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีe-bidding
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ย. 2559 / 2560
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง บ้านบินหยี หมู่ 5 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ความยาว 620 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ม.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.นนทบุรี
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงสาย ๓๔๖ (ปทุมธานี - บางเลน) กับถนนทางหลวงชนบทสาย นบ ๓๐๑๕ (ออกสู่ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี) ตำบลขุนศรี - ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ธ.ค. 2559 / 2560
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองไอร์วิ บ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ม.ค. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากมั่ง หมู่ที่ ๕ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายน้ำ) ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ก.พ. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ม.ค. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ม.ค. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสว่างอารมณ์ ระยะที่ ๑ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th