คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
12 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำพื้นที่เขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สอบราคา
08 ธ.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงพื้นที่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ความยาว 238.00 เมตร ด้วยวิธีประกาดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาว 303.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคลองใหญ่ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาว 200.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหลวง (ช่วงที่ 2) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 ธ.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.พ. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมองค์พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา บริเวณเขาชีจรรย์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
สอบราคา
22 ส.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 21 เมตร
สอบราคา
22 ส.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีโครงข่ายอ้างอิง GNSS จำนวน 15 สถานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ค. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากชม หมู่ที่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๘๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ส.ค. 2560 / 2558
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคา
22 ส.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล
สอบราคา
22 ส.ค. 2560 / 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อเครื่องเจาะสำรวจชั้นดิน (แบบRotary) จำนวน 2 ชุด
สอบราคา
05 ก.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคา
17 ส.ค. 2560 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารตึกบัญชาการ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th