คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
11 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ 3 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ 1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 ธ.ค. 2561
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังหว้า ม.6
ไม่มีการอ้างอิง
07 ธ.ค. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อกล้องประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว ๓๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองผาก หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,675 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.แพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ย. 2561 / 2562
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ธ.ค. 2561
สนง.ยผจ.สตูล
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองมำบัง หัวสะพานซอยทรายทอง
ไม่มีการอ้างอิง
25 ธ.ค. 2561
สนง.ยผจ.สตูล
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์คลองมำบัง (โครงการจัดรูปฯ)
ไม่มีการอ้างอิง
19 ธ.ค. 2561
สนง.ยผจ.สตูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไม่มีการอ้างอิง
03 ธ.ค. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สกลนคร
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ธ.ค. 2561
สนง.ยผจ.สงขลา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเทพา บริเวณโรงเรียนดารุสลามศึกษา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
ไม่มีการอ้างอิง
23 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านต้นลำแพน - บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.160 กิโลิเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th