คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
23 มี.ค 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ค. 2560 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่คลองทอง หมู่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ความยาว 338 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองหนองบัวลำภูน่าอยู่ กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู หอประชุมอนาลโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคาวบอยเส้นทางจักรยานสวนป่าสิริเจริญวรรษ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ความยาว 12,500.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 ก.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรม พัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ก.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบราคา
30 มี.ค 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ความยาว 300 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดสามร้อยยอด บริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว (ระยะที่ 3) ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 110 เมตร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว(ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาสตร์พระราชา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบลำคลองวัดราชบุรณะ(พระอารามหลวง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านอีง่อง-ทางแยกตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างงานจัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 มิ.ย. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหลวงและบริเวณโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 มิ.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสวนหลวง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดช้างเผือก ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 111 เมตร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th