คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
21 มิ.ย. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการจัดระบบการจัดการพลังงานและรายงานการจัดการพลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมื
ไม่มีการอ้างอิง
17 เม.ย. 2561
????????????????????????????????????????(pubpar)
จ้างซ่อมรถยนต์ห้องสรง หมายเลขทะเบียน ๕๐-๖๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
17 เม.ย. 2561
????????????????????????????????????????(pubpar)
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฆบ-๓๒๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
17 เม.ย. 2561
????????????????????????????????????????(pubpar)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
12 มี.ค 2561
????????????????????????????????????????(pubpar)
จ้างเช่าพร้อมติดตั้งพัดลม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
14 ก.พ. 2561
????????????????????????????????????????(pubpar)
จ้างเช่าม่านกันฝนผ้าใบใสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
01 ก.พ. 2561
????????????????????????????????????????(pubpar)
จ้างเช่าพร้อมติดตั้งพัดลมและระบบสายไฟ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
03 ม.ค. 2561
????????????????????????????????????????(pubpar)
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๕กอ-๘๐๗๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
03 ม.ค. 2561
????????????????????????????????????????(pubpar)
จ้างซ่อมรถห้องสรง หมายเลขทะเบียน ๙๙-๙๕๘๘ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
07 มิ.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ไม่มีการอ้างอิง
18 มิ.ย. 2561
PSD ??
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ
ไม่มีการอ้างอิง
13 มิ.ย. 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ
ไม่มีการอ้างอิง
13 มิ.ย. 2561
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างก่่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขอำเภอกะทู้ ตำบลกะทู้
ไม่มีการอ้างอิง
11 มิ.ย. 2561
สำนักสถาปัตยกรรม
ซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
ไม่มีการอ้างอิง
05 เม.ย. 2561
(researc)
ซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์สี ขนาด A4
ไม่มีการอ้างอิง
30 พ.ค. 2561
(researc)
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ
ไม่มีการอ้างอิง
22 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่๑ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำน่าน เพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 มิ.ย. 2561
(researc)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน ๒ ฒฉ-๔๔๘๗ จำนวน ๖ รายการ
ไม่มีการอ้างอิง
08 มิ.ย. 2561
PSD ??
จ้างพิมพ์บันทึกการบริหารงานบุคคล
ไม่มีการอ้างอิง
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th