คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
05 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 พ.ย. 2561 / 2562
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ ๒
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการและซ่อมบำรุง จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการและซ่อมบำรุง จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการและซ่อมบำรุง จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์บริการฯ จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์บริการฯ จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานรัษาความปลอดภัยประจำศูนย์บริการฯ จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการและซ่อมบำรุง จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการและซ่อมบำรุง จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการและซ่อมบำรุง จ.สุพรรณบุรี
ไม่มีการอ้างอิง
26 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานขับเรือและดูแลบำรุงรักษาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานขับเรือและดูแลบำรุงรักษาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานขับเรือและดูแลบำรุงรักษาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานขับเรือและดูแลบำรุงรักษาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ไม่มีการอ้างอิง
25 ต.ค. 2561
(researc)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานขับเรือและดูแลบำรุงรักษาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ไม่มีการอ้างอิง
21 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานขับเรือและดูแลบำรุงรักษาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ไม่มีการอ้างอิง
09 พ.ค. 2561
(researc)
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน)เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสนับสนุนงานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นราย ๆ
ไม่มีการอ้างอิง
26 ก.ย. 2561
(Restoration and Maintenance
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) เพื่อปฏิบัติงานขับเรือและดูแลบำรุงรักษาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ไม่มีการอ้างอิง
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th