คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
31 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการเสริมผิว Asphalt Concrete พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ายเนินวง หมู่ที่ ๘ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓.๖๒๒ กิโลเมตร จำนวน ๑ แห่ง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๘๘๗ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดน้ำหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๘๘๗ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางถนนตรีรัตน์-สุขุมวิท และปรับปรุงรางระบายน้ำ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการขยายผิวเสริมผิวจราจรลาดยางยาว ๑,๘๒๕ เมตร ถนนท่าหลวง หมู่ที่ ๑,๒,๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการการส่งเสริมตลาดด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรของกลุ่มจังหวัดบนเส้นทาง ROUTES กิจกรรมก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูพานน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจร บริเวณย่านพาณิชยกรรมใหม่ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำและบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบราคา
11 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาทุ่งวัวแล่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ-น้ำตกเฒ่าโต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จเมืองสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตลาดโคยกี๊ ๒๐๐ ปี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 เม.ย. 2560 / 2560
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการก่อสร้าง OTOP VILLAGE LIFE (วิถีชีวิตชนบทสระบุรี)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 เม.ย. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.อุตรดิตถ์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 พ.ค. 2560 / 2560
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ถึงอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4,400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,400 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 พ.ค. 2560 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ หมู่ที่ ๓, ๕, ๖, ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๕๒๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 พ.ค. 2560 / 2560
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๓๕๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค 2560 / 2560
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th