คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
15 พ.ย. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง ระยะที่ ๒ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายทะเลอันดามัน วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.สุโขทัย
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ความยาว 310 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ย. 2560
?????????????????????????? ?????????????? (researc
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบดิน ขนาด ๑๐๘ ลิตร ใช้ไฟ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
08 พ.ย. 2560
?????????????????????????? ?????????????? (researc
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
15 พ.ย. 2560
?????????????????????????? ?????????????? (researc
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
08 ก.พ. 2561
?????????????????????????? ?????????????? (researc
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีการอ้างอิง
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บ้านปากระวะ หมู่ ๕ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๑,๐๙๙ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านตึ๊ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ความยาว ๓๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 ก.พ. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ไม่มีการอ้างอิง
19 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 บ้านสะพานหิน ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ ๑๕ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ความยาว ๗๓๗ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ ๕ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๕๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ ๓ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๔๐๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายฝั่งอ่าวดงตาล หมู่ ๒ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ระยะ ๒) ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ธ.ค. 2560 / 2561
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ ๒ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๗ ท้ายน้ำ) ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๗๗๒ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค. 2561 / 2561
สนง.ยผจ.น่าน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านเมืองจัง หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว 83 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th