หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.นครศรีธรรมราช
วันที่ประกาศ :  26 ต.ค. 2561   ปีงบประมาณ :  2562 
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก   วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :
 วันที่ประกาศ : 06 พ.ย. 2561  ราคาที่เสนอ : 1,592,000.00 บาท
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ  เรื่อง :
 ผู้ได้รับการคัดเลือก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญญารับเหมาภาคใต้
 อ้างอิงประกาศ TOR : ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก่อสร้างอาคารห้องประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบผู้ชนะการประกวด : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์ผู้ซื้อ/ผู้รับ / ผู้ยื่นซอง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์อ้างอิงราคากลาง: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

 ราคากลาง : 1,879,000 บาท  หมายเหตุ : ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก่อสร้างอาคารห้องประชุม)
 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก่อสร้างอาคารห้องประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
1,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
- .
26 ต.ค. 2561
02 พ.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
- .
05 พ.ย. 2561
05 พ.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
- .

06 พ.ย. 2561
06 พ.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
07 พ.ย. 2561
07 พ.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
-
-
- น.
- น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก่อสร้างอาคารห้องประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ติดต่อสอบถาม ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ : 075341029  e-mail : nakhonsri@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ