หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ยผจ.อ่างทอง
วันที่ประกาศ :  06 พ.ย. 2561   ปีงบประมาณ :  2562 
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก   วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :
 วันที่ประกาศ : 04 ธ.ค. 2561  ราคาที่เสนอ : 5,600,000.00 บาท
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ  เรื่อง :
 ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด
 อ้างอิงประกาศ TOR : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบผู้ชนะการประกวด : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์ผู้ซื้อ/ผู้รับ / ผู้ยื่นซอง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์อ้างอิงราคากลาง: [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

 ราคากลาง : 6,651,195 บาท  หมายเหตุ : -
 เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
2,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
06 พ.ย. 2561
20 พ.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ .
21 พ.ย. 2561
21 พ.ย. 2561
08:30:00 น.
16:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
- .

-
-
- น.
- น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
- .
-
-
- น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- .
-
-
- น.
- น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   ประกาศ
 ติดต่อสอบถาม ::   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ถนนเทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000  โทรศัพท์ : 035611353  e-mail : angthong@dpt.mail.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ