ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) ของรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท - 1554 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-21)
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท ? ๑๕๕๔ ปทุมธานี จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-20)
จ้างงานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-11)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-07)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กก - 996 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-31)
ซื้อจะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-16)
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กก ? 996 ปทุมธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-10)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณถนนปทุมสัมพันธ์หน้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-25)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณถนนปทุมสัมพันธ์หน้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด