ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-09-2021)
จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรมในวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณข้างวัดโสภาราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-09-2021)
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ ? 2526 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-09-2021)
จ้างงานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (72.10.15.11) จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-08-2021)
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเขียน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 15 รายการ วันที่ประกาศ (09-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณที่ตั้งหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-08-2021)
โครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณที่ตั้งหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันที่ประกาศ (14-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด