ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุทัยบริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-19)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุทัยบริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-06)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุทัยบริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-06)
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุทัยบริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-31)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลจำปา และหมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด