ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (29-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-07-2021)
จ้างก่อสร้างเขื่อนชั่วคราวป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-07-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-06-2021)
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ประกาศ (11-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บริเวณวัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บริเวณวัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-05-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน บริเวณวัดกลางคลองวัฒนาราม ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-05-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด