ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ-9315 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว 123 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว 123 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว 123 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว 123 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-12-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว 123 เมตร วันที่ประกาศ (02-12-2020)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง วันที่ประกาศ (24-11-2020)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับเป็นที่รวมพล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และจัดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-04-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับเป็นที่รวมพล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และจัดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-04-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (12-03-2020)
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับเป็นที่รวมพลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และจัดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดอ่างทอง วันที่ประกาศ (19-02-2020)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คศล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (21-02-2020)
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 530 เมตร วันที่ประกาศ (11-01-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด