ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับเป็นที่รวมพล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และจัดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับเป็นที่รวมพล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และจัดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับเป็นที่รวมพล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และจัดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-09)
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox CM305df หมายเลขครุภัณฑ์ ยผจ.อท. 0112-0003-60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-03-26)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง วันที่ประกาศ (2020-01-06)
ซื้อวัสดุ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-19)
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน กจ 7347 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-05-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-03-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-03-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 530 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-02-21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-12)
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับเป็นที่รวมพลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และจัดกิจกรรมต่างๆ จังหวัดอ่างทอง วันที่ประกาศ (2020-02-19)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คศล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-21)
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 530 เมตร วันที่ประกาศ (2019-01-11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด