จ้างจ้างซ่อมเครื่อง Plotter ยี่ห้อ HP Designjet Z5400 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-14)
ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji xerox Docuprint 3055 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-24)
ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji xerox Docuprint 3055 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-24)
ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji xerox Docuprint 3055 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-24)
จ้างทำโครงไม้ติดป้ายประกาศปิดถนน ขนาด 2.40 ม. x 1.20 ม. และโครงไม้ติดประกาศจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ ขนาด 2.40 ม. x 1.20 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-19)
จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โตชิบ้า รุ่น อี-สตูดิโอ 3055ซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-17)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-06)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-06)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-05)
ก่อสร้างผิวจราจรถนนสายย่อยเขตทาง 9 เมตร (บางส่วน) และงานวางท่อเข้าแปลงที่ดินติดถนนสาย 40 เมตร ภายในโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ประกาศ (2020-07-23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด