ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแนวถนน ตอนที่ ๖ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ความยาว 570 เมตร วันที่ประกาศ (19-02-2021)
จ้างปริ้นและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมือง จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-02-2021)
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 1860 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาแห่งแรกของสยาม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (21-01-2021)
จ้างซ่อมเครื่อง Plotter Hp T 520 หมายเลขครุภัณฑ์ 0903-0004-56 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2021)
จ้างซ่อมเครื่อง Plotter Hp T 520 หมายเลขครุภัณฑ์ 0903-0004-56 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2021)
จ้างซ่อมเครื่อง Plotter Hp T 520 หมายเลขครุภัณฑ์ 0903-0004-56 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาแห่งแรกของสยาม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด