ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กฉ 7988 กรุงเทพมหานคร วันที่ประกาศ (20-09-2021)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
วัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) วันที่ประกาศ (17-09-2021)
เหมาติดตั้งผ้าม่านบังแสง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
วัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2กฉ 7988 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซ่อมแซมอาคารทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซ่อมแซมอาคารทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด