ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ประกาศ (24-02-2021)
ซ่อมครุภัณฑ์สำรวจและออกแบบ เครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก วันที่ประกาศ (23-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม. 3 (วัดพรหมเทพวาส) ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (ระยะที่ 2) ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม. 3 (วัดพรหมเทพวาส) ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (ระยะที่ 2) ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-02-2021)
ซ่อมครุภัณฑ์สำรวจและออกแบบ เครื่องทดแรงดึงเหล็ก วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ซ่อมครุภัณฑ์สำรวจและออกแบบ เครื่องทดสอบคอนกรีต วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ม. 3 (วัดพรหมเทพวาส) ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (ระยะที่ 2) ความยาว 200 เมตร วันที่ประกาศ (02-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดน้ำวังมัจฉา วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด