ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ วันที่ประกาศ (2020-08-06)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (เปลี่ยนยางรถยนต์) วันที่ประกาศ (2020-08-06)
ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-09)
ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ประกาศ (2020-04-07)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วันที่ประกาศ (2020-04-07)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-17)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-03)
ปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ประกาศ (2020-03-03)
ปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ประกาศ (2020-02-07)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด