ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างหลังโต๊ะทำงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-8840 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
จ้างทำแผ่นอะคริลิคใสสำหรับติดแผนที่ แผนผัง จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-08-2021)
จ้างจัดทำภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-08-2021)
จ้างทำแบบจำลองอาคารในเขตผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-08-2021)
จ้างจ้างทำแบบจำลองอาคารในเขตผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-08-2021)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-08-2021)
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด