ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
จ้างโครงการซ่อมแซมรั้วหน่วยทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
จ้างโครงการซ่อมแซมรั้วหน่วยทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
จ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดชัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-08-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-08-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-07-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด