ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุมชนงานก่อสร้างลานกิจกรรมสันทนาการเพื่อชุมชน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-16)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุมชนงานก่อสร้างลานกิจกรรมสันทนาการเพื่อชุมชน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-16)
ประกวดราคาจ้างชุมชนงานก่อสร้างลานกิจกรรมสันทนาการเพื่อชุมชน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-16)
ประกวดราคาจ้างชุมชนงานก่อสร้างลานกิจกรรมสันทนาการเพื่อชุมชน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-08)
ประกวดราคาจ้างชุมชนงานก่อสร้างลานกิจกรรมสันทนาการเพื่อชุมชน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-08)
ชุมชนงานก่อสร้างลานกิจกรรมสันทนาการเพื่อชุมชน ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ประกาศ (2020-08-21)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-19)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-01)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-03-25)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-03-25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด