ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องมือทดสอบ Boring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-01-2021)
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องมือทดสอบ Boring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-01-2021)
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องมือทดสอบ Boring โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-01-2021)
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-12-2020)
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดชุ้ง (ระยะที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดชุ้ง (ระยะที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-12-2020)
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเชิงราก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด