ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหลวง (ระยะที่ ๓) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-02-2021)
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองชลบุรี พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองชลบุรี พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-02-2021)
ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นเครื่องหมายสำหรับจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำ พร้อมโปรแกรมควบคุม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-01-2021)
ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นเครื่องหมายสำหรับจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำ พร้อมโปรแกรมควบคุม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด