จ้างซ่อมเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-22)
จ้างจัดทำสำเนาเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-21)
จ้างซ่อมเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองค้อ ระยะที่ ๑ บ้านโค้งดารา-บ้านแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-23)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ ๔ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-12)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-24)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองค้อ ระยะที่ ๑ บ้านโค้งดารา-บ้านแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-06)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด