ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (08-09-2021)
ฟื้นฟูบูรณะเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันที่ประกาศ (25-08-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหลวง (ระยะที่ ๓) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-07-2021)
ก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วันที่ประกาศ (23-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคลองใหญ่ ระยะที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-04-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (31-03-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-03-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด