ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณหน้าด่าน จุดที่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณหน้าด่าน จุดที่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะและการระบายน้ำ กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำระยอง (บริเวณตลาดหนองตาหรั่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะและการระบายน้ำ กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำระยอง (บริเวณตลาดหนองตาหรั่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำรยอง บริเวณข้างวัดละหารใหญ่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณหน้าด่าน จุดที่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำรยอง บริเวณข้างวัดละหารใหญ่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด