ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น อะไหล่รถยนต์ และระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-8017 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานฯ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-07-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-07-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-07-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-07-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-04-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-04-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณหน้าด่าน จุดที่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-03-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน่า จุดที่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-03-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำรยอง บริเวณข้างวัดละหารใหญ่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (03-03-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด