ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-02-2021)
จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (HP-Designjet 500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-02-2021)
จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อนป้องกันตลิ่งจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-12-2020)
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คตามระยะและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-11-2020)
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-09-2020)
จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-09-2020)
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ บธ-4303 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-08-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-07-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-07-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด