ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ แห่ง วันที่ประกาศ (07-09-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๑๓๕ เมตร วันที่ประกาศ (07-09-2021)
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2021)
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-08-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-07-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-06-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-04-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-02-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด