ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านสลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-22 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านสลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-22 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านสลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2021-02-11 )
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลข กข - ๕๔๓๒ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-02-09 )
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลข กข - ๕๔๓๒ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-02-09 )
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการหมายเลข กข - ๕๔๓๒ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-02-09 )
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2021-01-22 )
เขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านสลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ( 2020-12-23 )
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2020-12-07 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมขุดลอกสระเก็บน้ำสุทธิธนกูล บ้านอ่าวนิด หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2020-12-04 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-28 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-28 )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองไม้รูด หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2019-01-09 )