ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-25)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกสามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกสามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-15)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกสามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-15)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกสามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกสามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-04)
ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกสามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ประกาศ (2020-05-28)
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ประกาศ (2020-05-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดสมานรัตนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-20)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ีงริมทะเล หมู่ที่ 9 บริเวณปากคลองหงษ์ทองด้านซ้าย (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด