ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองสองคลองด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองสองคลองด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองสองคลองด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองสองคลองด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองสองคลองด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-11-2020)
เขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา วันที่ประกาศ (06-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด