ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสียัด วัดโพนงาม วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแพเหล็ก พร้อมแพเชื่อมและสะพานขึ้นลงแพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแพเหล็ก พร้อมแพเชื่อมและสะพานขึ้นลงแพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแพเหล็ก พร้อมแพเชื่อมและสะพานขึ้นลงแพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ก่อสร้างแพเหล็ก พร้อมแพเชื่อมและสะพานขึ้นลงแพ วันที่ประกาศ (02-09-2021)
ก่อสร้างแพเหล็ก พร้อมแพเชื่อมและสะพานขึ้นลงแพ วันที่ประกาศ (19-08-2021)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสียัด วัดโพนงาม วันที่ประกาศ (19-08-2021)
ก่อสร้างแพเหล็ก พร้อมแพเชื่อมและสะพานขึ้นลงแพ วันที่ประกาศ (06-08-2021)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสียัด วัดโพนงาม วันที่ประกาศ (06-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณศาลเจ้าแซ่ตั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด