ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-01-2021)
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-01-2021)
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ วันที่ประกาศ (08-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (21-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (21-12-2020)
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บม 1082 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด