ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ RICOH SP 325SFNw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-09-2021)
ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บม 1082 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บม 1082 ปราจีนบุรี วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 3748 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ก 6227 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 3748 ปราจีนบุรี วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ก 6227 ปราจีนบุรี วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ก 6227 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด