ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
โครงการผันน้ำเข้าสันคูเมือง เพื่อเป็นแก้มลิง ช่วยเหลือแปลงไม้ผลขนุนและมะยงชิด ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-14)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-14)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-19)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด