ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 2813 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-09-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ล้างทำความสะอาด) จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-08-2021)
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 9659 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด