ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดอรุณรังษี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-02-2021)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดอรุณรังษี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) วันที่ประกาศ (27-01-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-01-2021)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจมูกกลวง บริเวณวัดเลขธรรมกิตติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดนาบุญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-12-2020)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจมูกกลวง บริเวณวัดเลขธรรมกิตติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจมูกกลวง บริเวณวัดเลขธรรมกิตติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองในจังหวัดนครนายก กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดนาบุญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (12-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด