ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (08-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระสทึง หมู่ที่ 7 บ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด