จ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสำนักงาน ฯ (ถังเก็บน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-20)
จ้างจ้างถ่ายเอกสาร ฯ เพื่อจัดส่งเล่มร่างผังดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อประกอบความเห็นกรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-24)
จ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-10)
โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ประกาศ (2019-08-28)
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และทาสีรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-08-09)
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และทาสีรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-08-07)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ประกาศ (2019-08-07)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และทาสีรั้ว วันที่ประกาศ (2019-07-19)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (แบบยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2018-11-28)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (แบบยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2018-11-19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด