ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยทิพย์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง หมู่ที่ ๖ บ้านวังชมพู ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง หมู่ที่ ๖ บ้านวังชมพู ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยทิพย์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง หมู่ที่ ๖ บ้านวังชมพู ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยทิพย์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยทิพย์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขะยูง หมู่ที่ ๖ บ้านวังชมพู ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-11-2020)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนังาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด