ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสำนักงานฯ (ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างปรับปรุงประตูเข้า-ออกสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-09-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-08-2021)
จ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาทรงงาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (06-07-2021)
ก่อสร้างศาลาทรงงาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ประกาศ (15-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (ลานออดหลอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาทรงงาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (ลานออดหลอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-05-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (ลานออดหลอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-05-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาทรงงาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-05-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด