ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-24)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-10)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-22)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-22)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-20)
จ้างถอดย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-14)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-04-23)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๖ ยูนิต (แบบเสาเข็มตอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-16)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-03-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร จำนวน ๖ ยูนิต (แบบเสาเข็มตอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-18)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน 3 แห่ง วันที่ประกาศ (2020-05-13)
ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (2020-03-25)
ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (2019-09-30)
ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ประกาศ (2019-05-23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด