จ้างก่อสร้างกรงกันนกอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-23)
จ้างก่อสร้างกรงกันนกอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-23)
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-22)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-23)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-09)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-02-13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด