ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ม 1863 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง วันที่ประกาศ (15-09-2021)
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแขวนผนังขนาด 24,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-08-2021)
เช่าเช่ารถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในงานสำรวจภาคสนามผังเมืองรวมชุมชน นาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างถนนสายรอง จำนวน 3 สาย ความยาว 1,140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-03-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างถนนสายรอง จำนวน 3 สาย ความยาว 1,140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างถนนสายรอง จำนวน 3 สาย ความยาว 1,140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างถนนสายรอง จำนวน 3 สาย ความยาว 1,140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด