ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฮี้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑) บ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-08)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-08)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฮี้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑) บ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำฮี้ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑) บ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด