ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริขันธ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๖๓ ท้ายน้ำ) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริขันธ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๖๓ ท้ายน้ำ) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริขันธ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๖๓ ท้ายน้ำ) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริขันธ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๖๓ ท้ายน้ำ) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (31-08-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริขันธ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๖๓ ท้ายน้ำ) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่ประกาศ (13-08-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริขันธ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๖๓ ท้ายน้ำ) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่ประกาศ (29-07-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-07-2021)
จ้างจัดทำป้ายขนาด 150x200 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-04-2021)
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและปรับแก้กล้อง วันที่ประกาศ (24-03-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-03-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด