ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (31-08-2021)
จ้างเหมาบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-08-2021)
จ้างเหมาบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-08-2021)
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-07-2021)
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านดงพอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 230 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านดงพอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 230 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านดงพอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 230 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-12-2020)
จ้างเหมางานส่วนประกอบกิจกรรมเวทีกลาง และงานเดินวันแสดงแฟชั่นโชว์ ?ครอบครัวไหม? งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านดงพอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 230 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด