ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-08-2021)
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณข้างหอนาฬิกาหนองประจักษ์ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-06-2021)
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 (สูง 5 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-03-2021)
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง วันที่ประกาศ (08-10-2020)
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และซ่อมระบบแลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-09-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านไชยวาน หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 118,610 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-07-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,527 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-07-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสาธารณะบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 46,527 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-07-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโสมหลง บ้านเชียงดี ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,211 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-07-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด