ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านห้วยขอบ หมู่ที่3 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านห้วยขอบ หมู่ที่3 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-17)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ประกาศ (2020-09-03)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านสงาว ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย วันที่ประกาศ (2020-09-03)
จ้างงานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-28)
จ้างงานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-28)
จ้างงานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-28)
จ้างงานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด