ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างโครงการงานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในพื้นที่จังหวัดเลย บริเวณทางเดินริมแม่น้ำโขง จุดชมวิวที่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-02-2021)
จ้างโครงการงานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในพื้นที่จังหวัดเลย บริเวณเดินทางริมแม่น้ำโขง จุดชมวิวที่ 2 ต.เชียงคาน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-02-2021)
จ้างโครงการงานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในพื้นที่จังหวัดเลย บริเวณเดินทางริมแม่น้ำโขง จุดชมวิวที่ 2 ต.เชียงคาน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-02-2021)
โครงการงานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในพื้นที่จังหวัดเลย บริเวณเดินทางริมแม่น้ำโขง จุดชมวิวที่ 2 ต.เชียงคาน อ.ด่านซ้าย จ.เลย วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล และถมดินฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ประกาศ (07-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด