ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไก่แก้ว ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ด้านสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว 230 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยโมง บริเวณบ้านน้ำโมง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว 335 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-01-2021)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไก่แก้ว ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ประกาศ (12-01-2021)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (25-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (25-12-2020)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (23-12-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด