ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (20-09-2021)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ประกาศ (20-09-2021)
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 7 แห่ง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-07-2021)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ประกาศ (23-07-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-07-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-07-2021)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (22-07-2021)
จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ประกาศ (22-07-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด