ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บริเวณวัดมณีโคตร ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว 71 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-20)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บริเวณวัดมณีโคตร ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว 71 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บริเวณวัดมณีโคตร ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว 71 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด