ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างค่าจ้างหุ้มเบาะคู๋หน้า-คู่หลัง รถยนต์ทางราชการหมายเลขทะเบียน กก 3830 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-02-2021)
จ้างเปลี่ยนยางนอก ขอบ 265-65 R17 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 7845 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-01-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หน้าโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลและปรับปรุงเขื่อนหน้าวัดเกิ้งบูรพาเกิ้งใต้ในเขตตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 340 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หน้าโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลและปรับปรุงเขื่อนหน้าวัดเกิ้งบูรพาเกิ้งใต้ในเขตตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 340 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หน้าโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลและปรับปรุงเขื่อนหน้าวัดเกิ้งบูรพาเกิ้งใต้ในเขตตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 340 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะลาดยางแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม-บ้านนกกระโดก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หน้าโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลและปรับปรุงเขื่อนหน้าวัดเกิ้งบูรพาเกิ้งใต้ในเขตตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 340 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หน้าโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลและปรับปรุงเขื่อนหน้าวัดเกิ้งบูรพาเกิ้งใต้ในเขตตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 340 เมตร วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด