จ้างโครงการบำรุงและรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังยาว ต.เกิ้ง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-09)
จ้างค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 211 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-19)
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-18)
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-14)
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-14)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-17)
ซื้อจัดซื้อหมีกเครื่องพล็อตเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0903-0004-57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดเสริมสุขคงคาและชุมชนชาวบ้านโขงใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-01)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-01)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด