ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-09-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
จ้างงานปรับปรุงระบบบาดาลหอถังสูงของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-09-2021)
ซื้อเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ทางราชการ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กก 3830 มหาสารคาม จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทางราชการ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กก 3830 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
จ้างค่าจ้างซ่อมรถยนต์ทางราชการ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กก 3830 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2021)
จ้างจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-08-2021)
จ้างค่าจ้างซ่อมรถยนต์ทางราชการ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กก 3830 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด