ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานช่าง วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-02-2021)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-12-2020)
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บบ-212 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-12-2020)
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-11-2020)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-11-2020)
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ วันที่ประกาศ (03-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด