จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-17)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-13)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-07)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-07)
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (2020-07-14)
จ้างจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-22)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-13)
จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด