ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างขอจัดจ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์แบบวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างขอจัดจ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์แบบวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
จ้างขอจัดจ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์แบบวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
จ้างขอจัดจ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์แบบวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซื้อHub Edimax พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
จ้างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด