ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-02)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-01)
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA สีดำ สีเหลือง และสีฟ้า จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-07)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-02)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-09)
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-08-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพาน บ้านวังยูง หมู่ที่ 5 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 310 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-08-02)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพาน บ้านวังยูง หมู่ที่ 5 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 310 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-07-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพาน บ้านวังยูง หมู่ที่ 5 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว 310 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-07-03)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด