ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-01-2021)
จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไก่เซา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 150 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงที่ 1 บริเวณท่าเทียบเรือ ความยาว 310 เมตร ช่วงที่ 2 บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ความยาว 90 เมตร รวมความยาว 2 ช่วง 400 เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วันที่ประกาศ (25-11-2020)
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วันที่ประกาศ (10-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด