ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางขึ้นลงแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-11)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางจักรยานถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-11)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางขึ้นลงแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางจักรยานถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางขึ้นลงแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางจักรยานถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-07)
ปรับปรุงทางจักรยานถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ประกาศ (2020-08-05)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-15)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด