ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงจากตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกกไก่เซา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงจากตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (08-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงจากตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (08-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงจากตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-09-2021)
ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงจากตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-08-2021)
กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงจากตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 4) วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด