ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแข้ (ชุมชนค่ายลูกเสือ) ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแข้ (ชุมชนค่ายลูกเสือ) ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบางทราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร บ้านมะนาว หมู่ที่ 2 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ประกาศ (03-08-2021)
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบางทราย บ้านมะนาว หมู่ที่ 2 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ประกาศ (29-06-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-12-2020)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองค้า บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด