ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3ท?0754 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-09-2021)
จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (16-08-2021)
จ้างจ้างก่อสร้างหรือบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-08-2021)
งานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง วันที่ประกาศ (30-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-06-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-05-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-05-2021)
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือทดสอบ CBR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-04-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-04-2021)
งานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สาและตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง วันที่ประกาศ (02-03-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด