ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขานบ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน (ระยะที่ 2) หมู่ 7 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 130.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-01-2021)
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านล้องปู่หม่น หมู่ 11 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 81.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน (ระยะที่ 2) หมู่ 7 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 130.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน (ระยะที่ 2) หมู่ 7 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 130.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขานบ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขานบ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านล้องปู่หม่น หมู่ 11 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 81.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านล้องปู่หม่น หมู่ 11 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 81.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด