ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (จุดที่ ๒) พื้นที่รองรับการอพยพราษฎร (บ้านท่าสี) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (07-09-2021)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-09-2021)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-09-2021)
จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-08-2021)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-08-2021)
โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (จุดที่ ๒) พื้นที่รองรับการอพยพราษฎร (บ้านท่าสี) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ประกาศ (22-06-2021)
จ้างงานเปลี่ยนหินแกรนิตบุผิวใหม่ทั้งหมดพร้อมติดตั้งแผ่น QR Code จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-06-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด