โครงการก่อสร้างวัดแบบที่ 1 วันที่ประกาศ (2020-09-11)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง (บ้านท่าสี) ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-10)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-27)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ซื้อู้วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-11)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องพร็อตเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-07)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-13)
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน งบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะลำปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด