ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ช่วงที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ช่วงที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ช่วงที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ช่วงที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ช่วงที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ช่วงที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวัดแบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณวัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-12-2020)
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-12-2020)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสระน้ำวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ช่วงที่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด