ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างเหมางานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-09-2021)
จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำโครงการสำรวจ และจัดทำหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าอิฐล่าง-พาดวารี เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-08-2021)
จ้างเหมาบริการโครงการสำรวจ จัดทำหมุดแนวถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณย่านศิลาอาสน์ เทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-06-2021)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-06-2021)
จ้างจ้างเหมาบริการงานโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-06-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-05-2021)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-05-2021)
จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการปรับปรุงอาคารหน่วยทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบวัสดุของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-04-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-04-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ประกาศ (02-04-2021)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ประกาศ (17-03-2021)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร วันที่ประกาศ (11-03-2021)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 210 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-02-2021)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว ๒๑๐ เมตร วันที่ประกาศ (03-02-2021)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ประกาศ (29-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง วันที่ประกาศ (21-01-2021)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง วันที่ประกาศ (08-01-2021)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง วันที่ประกาศ (09-10-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด