ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-07-2021)
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ตัดหญ้ากำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-02-2021)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-08-2020)
ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ BRIDGESTONE สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 7584 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-08-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) (ครั้งที่ ๓) วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ วันที่ประกาศ (10-02-2021)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) ครั้งที่ 3 วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) วันที่ประกาศ (12-01-2021)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) วันที่ประกาศ (28-12-2020)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันที่ประกาศ (24-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) วันที่ประกาศ (26-11-2020)
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลนํ้าชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) วันที่ประกาศ (26-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด