ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาออกแบบบูรณะปรับปรุงอาคารในพื้นที่วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (17-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (17-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะชุมชนปง ระยะที่ ๒ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะชุมชนปง ระยะที่ ๒ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะชุมชนปง ระยะที่ ๒ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (16-09-2021)
โครงการปรับปรุงลำน้ำห้วยแพะชุมชนปง ระยะที่ ๒ อำเภอปง จังหวัดพะเยา วันที่ประกาศ (06-09-2021)
โครงการจ้างเหมาออกแบบบูรณะปรับปรุงอาคารในพื้นที่วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ประกาศ (31-08-2021)
โครงการพัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (30-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด