ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
เปลี่ยนยางรถยนต์ วันที่ประกาศ (17-09-2021)
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ซื้อผงหมึก เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Laser Jet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TKF-5003i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TKF-5003i วันที่ประกาศ (06-09-2021)
หมึก HP LaserJet วันที่ประกาศ (31-08-2021)
วัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (31-08-2021)
วัสดุสำนึกงาน (หมึก) วันที่ประกาศ (25-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางประมุงและริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด