จ้างซ่อมโช้คประตูหลัง รถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นค 5752 นว จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-14)
จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-10)
ซื้อผงหมึก KYOCERA TASKalfa 5003i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-14)
จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-14)
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ซื้อลวดตาข่ายเคลือบ PVC ขนาด 1 นิ้ว 0.9x30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-24)
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-24)
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด