ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (บึงหล่ม) วันที่ประกาศ (19-02-2021)
สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (อ่างป่าสน) วันที่ประกาศ (19-02-2021)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TK-7120 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ กพ. 0113-0006-62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 11 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 350 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-01-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-01-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-01-2021)
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-01-2021)
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-12-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด