จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Designjet T520 หมายเลขครุภัณฑ์ กพ. 0903-0003-57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-14)
จ้างซ่อมเกลียวหัวเจาะเครื่องทดสอบ (SPT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-09)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (CP) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (CP) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
จ้างถ่ายเอกสารรายงานการประเมินผล ผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
วัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (2020-08-28)
วัสดุสำนักงาน วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Ricoh SPC261sFNw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-03)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด