ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างซ่อมเครื่อง plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง พร้อมคัน ป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไผ่ หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพะวอ หมู่ 1 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารทดสอบวัสดุ และอาคารสำนักงานโยธาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง พร้อมคัน ป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไผ่ หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง พร้อมคัน ป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไผ่ หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพะวอ หมู่ 1 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพะวอ หมู่ 1 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง พร้อมคัน ป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไผ่ หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด