ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพะวอ บ้านพะวอ หมู่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๒๕๖๔) ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพะวอ บ้านพะวอ หมู่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๒๕๖๔) ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพะวอ บ้านพะวอ หมู่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๒๕๖๔) ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-07-2021)
จ้างปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกีัยรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (05-07-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-06-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-06-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-06-2021)
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-06-2021)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพะวอ บ้านพะวอ หมู่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๒๕๖๔) ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ประกาศ (08-06-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด