จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-17)
จ้างจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-10)
จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-10)
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-22)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านยางโองน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตริ่งริมแม่น้ำปิง บ้านหินโค้ว หมุ่ที่ 2 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 1 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-10)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านยางโองน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด