ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 83.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-02-2021)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 (จุดที่ 1) ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ความยาว 410 เมตร วันที่ประกาศ (22-02-2021)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 215 เมตร วันที่ประกาศ (22-02-2021)
จ้างซ่อม-เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 83.00 เมตร วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 375 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-11-2020)
จ้างก่อสร้างกระทงใหญ่กลางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-09-2020)
จ้างก่อสร้างสถานที่ประกอบพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-09-2020)
จ้างก่อสร้างรั้วไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 375 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (10-09-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดป่าเรไร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ประกาศ (20-08-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด