ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ ๕๑๕๕ พิษณุโลก บย ๑๐๙๕ พิษณุโลก และกว ๘๖๐๙ พิษณุโลก จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ ๕๑๕๕ พิษณุโลก บย ๑๐๙๕ พิษณุโลก และกว ๘๖๐๙ พิษณุโลก จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
จ้างปรับปรุงศูนย์ทดสอบวัสดุที่ ๙ พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ประกาศ (30-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงทุ่งโสกา พร้อมปรับภูมิทัศน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว ๘๖๐๙ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงทุ่งโสกา พร้อมปรับภูมิทัศน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (03-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด