จ้างปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-01)
ซื้อทรายออตตาวา สำหรับงานทดสอบวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-15)
จ้างจัดทำรูปแผนที่และรายละเอียดแปลงที่ดินภายในวงรอบ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณคลองอีโอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-11)
จ้างสำรวจรังวัดวงรอบ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณคลองอีโอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-11)
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ ๕๑๕๕ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ซอยบำรุงพงษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-29)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคลองตานุ่น หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-29)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคลองตานุ่น หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด