ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานท่าบัว ซี ๙๓ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระยะทาง ๑,๒๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการนำเสนอเขตผังเมืองรวมชุมชนวชิรบารมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (29-01-2021)
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Konica (บรรจุ ๒ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-01-2021)
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานท่าบัว ซี ๙๓ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระยะทาง ๑,๒๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานท่าบัว ซี ๙๓ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระยะทาง ๑,๒๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานท่าบัว ซี ๙๓ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระยะทาง ๑,๒๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานท่าบัว ซี ๙๓ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระยะทาง ๑,๒๗๐ เมตร วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด