จ้างโครงการขุดสระกักเก็บน้ำ เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-18)
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-17)
จ้างซ่อมฝ้า และหลังคาอาคารสำนักงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-15)
ซื้อพรมดักฝุ่นกันลื่นในรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-08)
จ้างทำโรลอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ RICHO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด