ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-09-2021)
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร และปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนภายในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-09-2021)
จ้างปรับปรุงป้ายอะคลิลิคหน่วยทดสอบวัสดุ และทำป้ายอะคลิลิคชื่อหน้าห้อง กลุ่ม/ฝ่าย และจุดต่างๆ ของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (26-08-2021)
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด