ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งน้ำพุและจัดแสดงแสง สี และการจัดแสดงการก่อเกิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำบริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-01)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งน้ำพุและจัดแสดงแสง สี และการจัดแสดงการก่อเกิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำบริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งน้ำพุและจัดแสดงแสง สี และการจัดแสดงการก่อเกิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำบริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานเพชบุระ โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-31)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานเพชบุระ โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-17)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานเพชบุระ โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-17)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานเพชบุระ โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-11)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานเพชบุระ โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง วันที่ประกาศ (2020-01-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนตามผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ สาย ค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-09-06)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด