ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาอาชญากรรมในเขตชุมชนเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตั้งแต่สะพานเทศบาลหล่มสักถึงพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 35 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตั้งแต่สะพานเทศบาลหล่มสักถึงพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 35 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสักเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตั้งแต่สะพานเทศบาลหล่มสักถึงพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 35 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-02-2021)
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตั้งแต่สะพานเทศบาลหล่มสักถึงพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 35 เมตร วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตั้งแต่สะพานเทศบาลหล่มสักถึงพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว ๓๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตั้งแต่สะพานเทศบาลหล่มสักถึงพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว ๓๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตั้งแต่สะพานเทศบาลหล่มสักถึงพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว ๓๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาอาชญากรรมในเขตชุมชนเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด