ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนานิเวศเมืองที่ยั่งยืน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 29 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (08-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมพื้นที่วัดสัตตนารถปริวัตรและวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (08-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดพเนินพลู ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 115 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนานิเวศเมืองที่ยั่งยืน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบ้านซ่อง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนานิเวศเมืองที่ยั่งยืน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบ้านซ่อง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 140 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนานิเวศเมืองที่ยั่งยืน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนานิเวศเมืองที่ยั่งยืน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 120 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนานิเวศเมืองที่ยั่งยืน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 29 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด