หมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า หมายเลขครุภัณฑ์ ยผจ.กจ.0113-0007-63 วันที่ประกาศ (2020-09-16)
ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-14)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-11)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมขุดสระน้ำบ้านหนองเค็ด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมขุดสระน้ำบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-03)
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 6723 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ซื้อซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมขุดสระน้ำบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมขุดสระน้ำบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมขุดสระน้ำบ้านหนองเค็ด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด