ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า หมายเลขครุภัณฑ์ ยผจ.กจ.0113-0007-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-08-2021)
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 6723 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-08-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด