ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-09-2021)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทางเท้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดยาง ถึงวัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) หมู่ 2, 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-09-2021)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพล๊อตเตอร์ (Plotter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-09-2021)
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 11 ท่าน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพล๊อตเตอร์ (Plotter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทางเท้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดยาง ถึงวัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) หมู่ 2, 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-09-2021)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทางเท้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดยาง ถึงวัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) หมู่ 2, 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-09-2021)
โครงการซ่อมแซมทางเท้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดยาง ถึงวัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) หมู่ 2, 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ประกาศ (02-09-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชลประทาน บริเวณวัดไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 1 ความยาว 150 เมตร ระยะที่ 2 ความยาว 100 เมตร รวมความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดน้อย (หลวงปู่เนียม) ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (12-01-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำปลายนา บริเวณวัดสามจุ่น ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วันที่ประกาศ (08-07-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วันที่ประกาศ (03-07-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำปลายนา บริเวณวัดสามจุ่น ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (13-05-2020)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโพธิ์พระยา ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 86 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-05-2020)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (27-04-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดโพธิ์พระยา ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 86 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-04-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-04-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด