ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองชัยพฤกษ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๔๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-19)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองชัยพฤกษ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๔๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองชัยพฤกษ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๔๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเลียบคลองชัยพฤกษ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๔๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-04)
เขื่อนเลียบคลองชัยพฤกษ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๔๖ เมตร วันที่ประกาศ (2020-07-20)
จ้างก่อสร้างหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-11)
จ้างปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนซุ้มประตูเมืองทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-09)
ปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนนซุ้มประตูเมืองทวารวดี วันที่ประกาศ (2020-06-08)
ก่อสร้างหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ วันที่ประกาศ (2020-06-01)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองใหม่เจริญสุข (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความยาว 400 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด