ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-07-2021)
บูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 วันที่ประกาศ (15-07-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง ร.๑ ซอยเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๗,๒ ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๓๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง ร.๑ ซอยเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๗,๒ ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๓๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง ร.๑ ซอยเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๗,๒ ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๓๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง ร.๑ ซอยเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๗,๒ ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๓๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ริมคลองรางเฆ้ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ความยาว ๗๐๔ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนลำรางตาลต่อเนื่องเขื่อนเดิม หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๖๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองบางแก้ว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ความยาว ๑๗๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองเจดีย์บูชาด้านทิศตะวันออกต่อเนื่องเขื่อนเดิม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (25-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด